Podział majątku / Zadłużenie i podział majątku

2021-02-05 Nieaktywne 2 oferty Do końca: Zakończony Warszawa

Opis zlecenia:

Moi rodzice są w separacji, matka nie mieszka z ojcem od kilku lat, kontakt z nią jest bardzo sporadyczny oraz wybitnie utrudniony ze względu na jej chorobę alkoholową. Ojciec mieszka w domu, który obciążony jest kredytem (na nazwisko obojga małżonków). Ojciec kredyt spłaca raczej nieregularnie, ze względu na bardzo niskie zarobki, matka kredytu nie spłaca w ogóle. Małżeństwo dodatkowo zadłużone jest kwotą ok. 200 000 (komornik jest zaangażowany) ze względu na zaleganie z opłatami podczas prowadzenia niegdyś wspólnej działalności, którą obecnie prowadzi sam ojciec. Firma w międzyczasie zmieniła formę i przepisana jest na nazwisko syna wspomnianego małżeństwa. Syn wraz z ojcem prowadzą działalność wspólnie oraz wspólnie mieszkają w domu. Matka po otrzymaniu pisma od komornika skontaktowała się z nami i ogłosiła, że planuje ogłosić upadłość konsumencką, aby pozbyć się długów. Piszę w imieniu Ojca, którego wspieram w tym problemie i chciałabym, aby udało się możliwie jak najkorzystniej rozwiązać tę sprawę. Zastanawiamy się nad próbą sprzedaży domu, czy wtedy możnaby spłacić długi? Czy konieczna byłaby podzielność majątkowa? Będę wdzięczna za pomoc.

Oferty prawników

Oferta 1
Piotr Gładysz
Rekomendacji: 24
Podział majątku:
Dodane: 2021-02-05
Konsultacja: 250,00 zł

Szanowna Pani, do zbycia nieruchomości nie ma konieczności ustanowienia rozdzielności majątkowej między małżonkami. W przypadku gdy małżonkowie są zgodni co do chęci zbycia składnika majątku, można tego dokonać przed notariuszem, w formie aktu notarialnego. Jeśli jednak współwłaściciele nie są zgodni co do kwestii zbycia nieruchomości - w tym zakresie konieczne będzie przeprowadzenie postępowania sądowego. Może to być postępowanie o zniesienie współwłasności nieruchomości (dotyczy wyłącznie tego jednego składnika majątku) bądź postępowanie o podział majątku wspólnego małżonków (obejmujące wszystkie składniki majątku należące do majątku wspólnego małżonków). Aby jednak udzielić Pani konkretnej odpowiedzi w tym zakresie, sprawdzić czy i jakie ma Pani możliwości działania, konieczne jest bardziej szczegółowe zapoznanie się ze stanem faktycznym Pani sprawy. Zapraszam na konsultację prawną. Pozdrawiam

Oferta 2
Grzegorz Żaczek
Rekomendacji: 31
Podział majątku:
Dodane: 2021-02-05
Konsultacja: 250,00 zł

Niewątpliwe sprawę Pani rodziców można będzie rozwiązać bez pomocy sądu o ile będzie wola współpracy Pani matki przy sprzedaży domu. Prowadziłem tego typu sprawy i zakończyły się szybkim sukcesem. Konieczne będzie poznanie szczegółów sprawy podczas konsultacji aby doradzić najlepsze rozwiąznie.