Kogo wybrać - adwokata czy radcę prawnego?

Postaramy się to zwięźle wyjaśnić.

Adwokat i radca prawny to tytuły zawodowe, jakie uzyskuje się poprzez zdanie egzaminu państwowego. Podobnie jak wypadku lekarza, by wykonywać ten odpowiedzialny zawód, konieczna jest wykształcenie, praktyka zawodowa a na koniec zdanie odpowiedniego egzaminu państwowego. By do niego przystąpić konieczne jest już po ukończeniu 5-letnich studiów prawniczych dostanie się na odpowiednią aplikację w ramach samorządu zawodowego. 3-letnia aplikacja kończy się egzaminem prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

W chwili obecnej oba zawody są równoważne, chociaż prawdą jest, iż dotychczas to adwokaci byli uznawani za prawników którzy koncentrowali się w znacznej mierze na postępowaniach i reprezentacji przed sądem, a radcowie prawni nad kwestiami związanymi z obsługą podmiotów gospodarczych. Co również ma znaczenie to fakt, że system kształcenia adwokatów nastawiony jest w Polsce przede wszystkim na rozwijaniu kompetencji procesowych. Kształcenie radców prawnych skoncentrowane jest natomiast bardziej na obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych - np. pisaniu umów czy doradztwie. Z roku na rok jednak granice te sukcesywnie się zacierają i chociaż nadal stanowią one dwa różne zawody prawnicze, w istocie nie ma między nimi różnicy.

Kolejnym istotnym elementem jest specjalizacja. Kierując się więc wyborem bierzmy przede wszystkim pd uwagę kompetencje w prowadzeniu spraw w naszym zakresie. Prawo jest bardzo rozległą dziedziną i dobry adwokat lub radca prawny zdecydowanie dąży do zawężania specjalizacji. To drugi istotny poziom gwarancji wyższej jakości usługi.

Jako ostatni warto wskazać referencje jakie posiada wybrany przez nas radca prawny bądź adwokat. Jak pokazują badania przeprowadzone przez nasz serwis blisko 64% badanych sprawdzało referencje radcy prawnego lub adwokata w internecie przed dokonaniem ostatecznego wyboru.

Ważne:

  • Tylko adwokat lub radca prawny może reprezentować nas przed sądem. Nie można tej roli powierzyć po prostu absolwentowi prawa czy działającym na rynku „kancelariom prawnym”.

  • Oba zawody obowiązuje bezwzględna tajemnica wobec klienta, który powierzył im swoją sprawę. Ustawowo nie mogą oni ujawniać informacji jakie uzyskali ani policji, ani prokuraturze czy też sądowi bez wyraźnej zgody klienta.

  • Przedstawiciele zawodu adwokata czy radcy prawnego ponoszą również odpowiedzialność dyscyplinarną w ramach samorządu - jest to swego rodzaju dodatkowa gwarancja dążenia do świadczenia usług wysokiej jakości. Ryzyko naruszenia dyscypliny może skończyć się utratą prawa do wykonywania zawodu.

  • W sądzie możemy rozróżnić uczestników postępowania sądowego dzięki kolorowi żabotu: radcowie prawni noszą togi z żabotem w kolorze niebieskim a adwokaci w zielonym.