O co spytać adwokata na pierwszym spotkaniu?

W oparciu o przeprowadzone badania i wywiady z doświadczonymi klientami i prawnikami udało nam się wyselekcjonować trzy kluczowe pytania pozwalające ocenić prawnika.

A) Czy prowadziła Pani/Pan już kiedyś taką sprawę?

Praktyka i rozeznanie wybranego przez nas sprawnika może być kluczowa w dobrym prowadzeniu naszej sprawy. Pytajmy więc o to jak będzie takie postępowanie wyglądało? Jakie dana okoliczność będzie miała wpływ na sprawę? W ten sposób wyrobimy sobie opinię o kompetencjach prawnika, którego mamy wybrać.

 

B) Czy dysponuje Pani/Pan czasem by tą sprawę poprowadzić osobiście?

Wielu znanych prawników tylko firmuje swoje zlecenia a pracę nad pismami składanymi do sądu bądź reprezentację w sądzie deleguje na swoich mniej doświadczonych pracowników. Oczywiście często zdarza się, że sąd wyznacza rozprawy w tym samym czasie dla dwóch z jego klientów. To jednak co innego niż deklaracja wprost, że wybrany przez nas prawnik będzie osobiście reprezentował nas w sądzie i z uwagą pisał pisma procesowe lub czytał przed ich podpisaniem.

 

C) Ile to będzie kosztować?

I tu powinniśmy liczyć raczej na odpowiedź w przedziale a nie konkretną stawkę. Jak wskazywaliśmy wynagrodzenie uzależnione jest najczęściej od rodzaju sprawy, jej skomplikowania, przewidywanego zaangażowania czasowego w sprawę itp. Wymagajmy od prawnika dokładnego określenia jego wynagrodzenia, lecz dajmy mu najpierw poznać naszą sprawę. Dobry prawnik w sposób przejrzysty określa wynagrodzenie oraz poinformuje stronę z góry z jakimi kosztami dodatkowymi (o których może nie widzie) powinna się liczyć, np. koszty sądowe.

Mamy nadzieję, że okazały się one przydatne. Jeśli macie swoje spostrzeżenia lub sugestie zachęcamy do kontaktu z nami oraz wypełnienia ankiety badawczej. Razem możemy dokonywać lepszych wyborów. To od nich zależy nasze prawo do optymalnej obrony!

Warto wziąć pod uwagę:
- 86,9% naszych badanych wskazało jako „ważne” lub „bardzo ważne” przy wyborze prawnika jego doświadczenie w temacie w jakim potrzebowali pomocy.

- 36,1% ankietowanych uznało jednocześnie, że ważniejsze są dla nich rekomendacje niż staż zawodowy wybranego adwokata bądź radcy prawnego. Przeciwnie uważało 27% badanych.